ceny-bydla-opasowego

Ceny bydła opasowego Mazowieckie

Aktualne średnie ceny młodego bydła opasowego w handlu targowiskowym w województwie Mazowieckim. Ceny za młode bydło opasowe w zł/kg.