ceny-bydla-opasowego

Ceny bydła opasowego Łódzkie

Aktualne średnie ceny młodego bydła opasowego w handlu targowiskowym w województwie Łódzkim. Ceny za młode bydło opasowe w zł/kg.