ceny-bydla-opasowego

Ceny młodego bydła opasowego

Aktualne średnie ceny zakupu młodego bydła opasowego 6-12 m-cy. Ceny w zł/kg w.ż.