ceny-cebuli

Ceny skupu cebuli obieranej w zakładach przetwórczych i chłodniach

Aktualne średnie ceny netto skupu cebuli obieranej w zakładach przetwórczych i chłodniach w (zł/kg). Prezentowane w portalu średnie ceny liczone są jako średnia ważona.