ceny-cielat

Ceny cielęta Małopolskie

Aktualne średnie ceny cieląt 60-100kg w handlu targowiskowym w województwie Małopolskim. Ceny za cielęta w zł/kg.