ceny-gruszek

Ceny gruszek importowanych Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy

Aktualne średnie hurtowe ceny gruszek importowanych netto na giełdzie Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy. Prezentowane w portalu średnie ceny liczone są jako średnia ważona.