ceny-indykow

Ceny skupu indyków

Aktualne średnie miesięczne ceny skupu indyków (typ brojler w zł/kg). Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.