ceny-indykow

Ceny sprzedaży indyków

Aktualne średnie miesięczne ceny sprzedaży indyków (w zł/kg). Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.