ceny-jablek

Ceny jabłek z importu

Aktualne średnie ceny netto jabłek z importu (ceny hurtowe – owoce importowane) na podstawie danych pochodzących z giełd i rynków hurtowych. Prezentowane w portalu średnie ceny liczone są jako średnia ważona.