ceny-jaj-spozywczych

Ceny Jaj spożywczych klasy A L

Najnowsze średnie krajowe ceny sprzedaży jaj spożywczych klasy A w zakładach pakowania. Cena [zł/100szt] - kategorie wagowa L. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona. Źródło: Ministerstwo Rolnictwa