ceny-jeczmienia

Ceny jęczmienia na targowiskach

Aktualne notowania cen jęczmienia na targowiskach w Polsce w [zł/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.