ceny-jeczmienia

Ceny jęczmienia paszowego na giełdach towarowych

Aktualne notowania cen jęczmienia paszowego na giełdach towarowych w Polsce. Cena (zł/tona). Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.