ceny-kaczek

Ceny kaczek typu brojler

Aktualne średnie ceny skupu kaczek typu brojler w zakładach drobiarskich. Prezentowane średnie ceny netto liczone są jako średnia ważona (cena w zł/tona).