ceny-kukurydzy

Ceny kukurydzy paszowej na giełdach towarowych

Aktualne notowania cen kukurydzy paszowej na giełdach towarowych w Polsce. Cena (zł/tona). Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.