ceny-kurczat

Ceny kurcząt typu brojler

Aktualne średnie ceny skupu kurcząt typu brojler w zakładach drobiarskich. Prezentowane średnie ceny netto liczone są jako średnia ważona (cena w zł/tona).