ceny-kurczat

Ceny sprzedaży kurcząt

Aktualne średnie miesięczne ceny sprzedaży kurczaków (w zł/kg). Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.