ceny-kurczat

Ceny skupu kurcząt

Aktualne średnie miesięczne ceny skupu kurcząt (typ brojler w zł/kg). Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.