ceny-owsa

Ceny owsa Śląskie

Aktualne notowania średnich cen owsa na targowiskach województwo Śląskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.