ceny-pasz-mineralnych

Ceny pasz m.p. mineralnych dla bydła

Aktualne rynkowe średnie ceny sprzedaży (netto) pasz mineralnych dla bydła. Dla notowań pasz średnia cena sprzedaży liczona jest jako średnia ważona podawana w zł za tonę.