ceny-pasz-pelnoporcjowych

Ceny pasz m.p. pełnoporcjowych dla bydła

Aktualne rynkowe średnie ceny sprzedaży (netto) pasz m.p. pełnoporcjowych dla bydła. Dla notowań pasz średnia cena sprzedaży liczona jest jako średnia ważona podawana w zł za tonę.