ceny-pasz-uzupelniajacych

Ceny pasz m.p. uzupełniających dla bydła

Aktualne rynkowe średnie ceny sprzedaży (netto) pasz m.p. uzupełniających dla bydła. Dla notowań pasz średnia cena sprzedaży liczona jest jako średnia ważona podawana w zł za tonę.