ceny-pasz-uzupelniajacych

Ceny pasz m.p. uzupełniających dla trzody

Aktualne rynkowe średnie ceny sprzedaży (netto) pasz m.p. uzupełniających dla trzody. Dla notowań pasz średnia cena sprzedaży liczona jest jako średnia ważona podawana w zł za tonę.