ceny-pasz-uzupelniajacych

Ceny pasz m.p. uzupełniających uniwersalnych dla trzody

Aktualne rynkowe średnie ceny sprzedaży (netto) pasz m.p. uzupełniających uniwersalnych dla trzody. Dla notowań pasz średnia cena sprzedaży liczona jest jako średnia ważona podawana w zł za tonę.