ceny-pasz-uzupelniajacych

Ceny pasz m.p. uzupełniających uniwersalnych dla bydla

Aktualne rynkowe średnie ceny sprzedaży (netto) pasz m.p. uzupełniających uniwersalnych dla bydla. Dla notowań pasz średnia cena sprzedaży liczona jest jako średnia ważona podawana w zł za tonę.