ceny-pasz

Ceny pasz UNIWERSALNYCH dla drobiu

Aktualne rynkowe średnie ceny sprzedaży (netto) pasz UNIWERSALNYCH dla drobiu. Dla notowań pasz średnia cena sprzedaży liczona jest jako średnia ważona podawana w zł za tonę.