ceny-pasz

Ceny pasz dla trzody

Aktualne rynkowe średnie ceny sprzedaży (netto) pasz dla trzody. Dla notowań pasz średnia cena sprzedaży liczona jest jako średnia ważona podawana w zł za tonę.