ceny-premiksow

Ceny premiksów dla bydła

Aktualne rynkowe średnie ceny sprzedaży (netto) premiksów w przeliczeniu na 1% dla bydła. Dla notowań pasz średnia cena sprzedaży liczona jest jako średnia ważona podawana w zł za tonę.