ceny-produktow-mlecznych

Ceny mleka w proszku pełnego

Najnowsze średnie ceny mleka w proszku pełnego (w zł/100kg). Prezentowane w serwisie średnie ceny liczone są jako średnia ważona.