ceny-produktow-mlecznych

Ceny mleka w skupie

Najnowsze średnie ceny mleka surowego w skupie o standardowych parametrach (w zł/100kg). Prezentowane w serwisie średnie ceny liczone są jako średnia ważona.