ceny-produktow-mlecznych

Ceny sera Edamskiego

Najnowsze średnie ceny sera Edamskiego (w zł/100kg). Prezentowane w serwisie średnie ceny liczone są jako średnia ważona.