ceny-produktow-mlecznych

Ceny sera Gouda

Najnowsze średnie ceny sera Gouda (w zł/100kg). Prezentowane w serwisie średnie ceny liczone są jako średnia ważona.