ceny-prosiat

Ceny prosiąt

Najnowsze średnie krajowe ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych. Notowania cen prosiąt realizowane są na targowiskach w każdym z województwach w kraju na maksymalnie 90 reprezentatywnych targowiskach.