ceny-pszenicy

Ceny pszenicy konsumpcyjnej na giełdach towarowych

Aktualne notowania cen pszenicy konsumpcyjnej na giełdach towarowych w Polsce. Cena (zł/tona). Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.