ceny-pszenicy

Ceny pszenicy Kujawsko-Pomorskie

Aktualne notowania średnich cen pszenicy na targowiskach województwo Kujawsko-Pomorskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.