ceny-pszenicy

Ceny pszenicy Lubuskie

Aktualne notowania średnich cen pszenicy na targowiskach województwo Lubuskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.