ceny-pszenicy

Ceny pszenicy Małopolskie

Aktualne notowania średnich cen pszenicy na targowiskach województwo Małopolskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.