ceny-pszenicy

Ceny pszenicy Mazowieckie

Aktualne notowania średnich cen pszenicy na targowiskach województwo Mazowieckie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.