ceny-pszenicy

Ceny pszenicy na targowiskach

Aktualne notowania cen pszenicy na targowiskach w Polsce w [zł/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.