ceny-pszenicy

Ceny pszenicy Śląskie

Aktualne notowania średnich cen pszenicy na targowiskach województwo Śląskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.