ceny-pszenicy

Ceny pszenicy Świętokrzyskie

Aktualne notowania średnich cen pszenicy na targowiskach województwo Świętokrzyskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.