ceny-pszenicy

Ceny pszenicy Warmińsko-Mazurskie

Aktualne notowania średnich cen pszenicy na targowiskach województwo Warmińsko-Mazurskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.