ceny-pszenicy

Ceny pszenicy Zachodniopomorskie

Aktualne notowania średnich cen pszenicy na targowiskach województwo Zachodniopomorskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.