ceny-pszenzyta

Ceny pszenżyta na targowiskach

Aktualne notowania cen pszenżyta na targowiskach w Polsce w [zł/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.