ceny-pszenzyta

Ceny pszenżyta paszowego

Aktualne notowania średnich cen pszenżyta paszowego (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu. Cena [zł/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.