ceny-pszenzyta

Ceny pszenżyta Kujawsko-Pomorskie

Aktualne notowania średnich cen pszenżyta na targowiskach województwo Kujawsko-Pomorskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.