ceny-pszenzyta

Ceny pszenżyta Łódzkie

Aktualne notowania średnich cen pszenżyta na targowiskach województwo Łódzkie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.