ceny-pszenzyta

Ceny pszenżyta Lubuskie

Aktualne notowania średnich cen pszenżyta na targowiskach województwo Lubuskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.