ceny-pszenzyta

Ceny pszenżyta Świętokrzyskie

Aktualne notowania średnich cen pszenżyta na targowiskach województwo Świętokrzyskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.