ceny-w unii-europejskiej

Ceny jaj w Unii Europejskiej

Najnowsze średnie tygodniowe ceny sprzedaży jaj konsumpcyjnych w Unii Europejskiej. Najnowsze średnie tygodniowe ceny sprzedaży jaj konsumpcyjnych w Unii Europejskiej. (średnia klasy wagowej L i M wyrażona w euro i walucie krajowej za 100 kg). Źródło: Komisja Europejska