ceny-w-czechach

Ceny jęczmienia paszowego w Czechach

Aktualne notowania średnich cen jęczmienia paszowego w Czechach [PLN/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.